Login

Kwaliteitscontroles

Hoe werken wij?

OrangeRepublic heeft een uitstekende reputatie als het gaat om het kwalificeren van leads. In de regel filteren we 60 tot 65 procent van onze aanvragen, wat betekent dat we slechts 35 tot 40 procent van de aanvragen aan onze klanten doorsturen. De rest van de aanvragen helpen we natuurlijk zo goed mogelijk verder met verwijzingen naar onze klanten en whitepapers op onze websites.

We geven u graag inzicht in hoe we tot kwalitatieve leads komen.

Ontvangen aanvragen

De lead komt binnen bij OrangeRepublic via een van onze portals en neemt zelf het initiatief om een aanvraagformulier voor een selectiepakket te in te vullen. Na de aanvraag wordt de aanvrager doorgeleid naar een bevestigingspagina. Hierop staat duidelijk aangegeven wat de vervolgstappen zijn en hoe een gratis pakket eigenlijk betaald wordt. Dit helpt u en ons bij het opvolgen van leads en zorgt voor een transparant proces.

1e Screening: deskresearch van aanvragen

Tijdens de eerste screening filteren we circa 50 procent van alle aanvragen. We helpen de uitgefilterde aanvragers wel verder door directe te verwijzen naar u als leverancier, het sturen van whitepapers of het geven van telefonisch advies.

We volgende onderdelen horen standaard bij onze deskresearch. Wij bezoeken de website van de lead, ‘googlen de bedrijfsnaam of persoonsnaam en controleren de adresgegevens bij de Kamer van Koophandel om zeker te zijn dat we met een serieuze aanvraag te maken hebben. Ook analyseren we de referentiesite, binnengekomen zoekwoorden en de bezoekgegevens van een aanvrager over een periode van 30 dagen.

Indien bovenstaande gegeven duidelijk afwijken van de gestelde vraag (bijvoorbeeld een eenmanszaak die een systeem zoekt voor 100 gebruikers) of als de aanvraag niet duidelijk is, bellen en of mailen we de aanvrager met het verzoek om aanvullende antwoorden. Consultants, stagiaires en studenten komen nagenoeg nooit door deze screening.

2e Screening: Interview met aanvrager

Om een goed beeld te krijgen van de lead, bellen we iedere aanvrager op die door de eerste screening komt (binnen 10 minuten). Een van onze interviewers heeft een gesprek met de aanvrager. Dit gesprek neemt in de regel 15-25 minuten in beslag. We gebruiken veel open vragen om de aanvrager de kans te geven zelf met details over het project te komen. Daarnaast hebben we een reeks gesloten vragen om de lead te helpen de belangrijke onderdelen van zijn beslissing te formuleren. Zoals:

 • Wie is de persoon die we spreken en wat is zijn rol binnen het selectieproces?
 • Wanneer speelt dit traject (selectie- en implementatietermijnen)?
 • Wat is het beschikbare budget of budgetkader?
 • Hoeveel medewerkers en gebruikers heeft het bedrijf?
 • Aan welke wensen en eisen moet de software voldoen?

We sluiten het interview af met de vraag of we deze gegevens mogen delen met de leveranciers die we uiteindelijk selecteren. In deze tweede ronde valt nog eens 30% van de aanvragen af omdat deze zeer oriƫnterend zijn, geen informatie over hun budget willen doorgeven of niet wensen dat leveranciers contact opnemen of om dringende redenen.

Samenstelling Selectiepakket

De aanvrager is nu een lead geworden die een selectiepakket ontvangt. Aan de hand van het interview wordt gekeken naar de wensen van de lead en de wensen van de leveranciers die meedoen in het selectiepakket. We matchen beide wensen en daarmee ontstaat een selectiepakket met daarin:

 • de folders van maximaal zeven leveranciers.
 • een caseboek
 • de selectie & implementatiegids met een checklist voor software-aankopen.

Misi Fulfillment in Zoetermeer stelt het pakket samen, waarna deze binnen drie werkdagen wordt afgeleverd op het adres dat afgesproken is met de lead.

Collega's op het fulfillment center die selectiepakketten aan het samenstellen zijn.

Laatste kwaliteitscontroles

 • We nemen 25 procent van gesprekken met leads op, zodat we intern de kwaliteit van de interviews kunnen bewaken.
 • Ieder lead gaat door twee screeningsronden, voordat het pakket verzonden wordt.
 • We bellen 30% van onze leads na twee maanden, om de reactie op het selectiepakket en de contacten met leveranciers te evalueren.
 • Op basis van signalen van leveranciers nemen we ook leads op in de evaluatieronde wanneer er problemen voordoen tijdens het opvolgen van de lead.

Leverancierscontact

De lead wordt op ieder moment van het traject op de hoogte gehouden van de status van zijn aanvraag. Wij sturen hiervoor in de regel 2 tot 4 e-mails naar een aanvrager/lead. U ontvangt op de dag van samenstelling van het selectiepakket, alle gegevens van de lead per e-mail. Het contact met leveranciers start in principe nadat het selectiepakket ontvangen is, dus 3-4 dagen na ontvangst van onze e-mail met de lead-gegevens.

Tips voor opvolging van een lead

 • Houdt er rekening mee dat een lead maximaal zeven leverancier zal spreken na ontvangst van het selectiepakket.
 • Verwijs naar SoftwareCentraal ipv OrangeRepublic, leads kennen ons onder deze naam.
 • Zorg dat u een folder, cd-roms of gadget in ons selectiepakket heeft, waarnaar u kunt verwijzen.
 • Neem de leadgegevens goed door en stuur indien nodig aanvullende informatie, referenties die passen bij de lead of demo-logins per e-mail of post.