Login

Richtlijn Retouren

OrangeRepublic is flexibel in het retour nemen van geleverde leads aan onze klanten. Om helderheid te verschaffen in de mogelijkheden van het retour sturen van een lead, verzoeken we de onderstaande richtlijnen in acht te nemen, voordat u een verzoek tot creditering stuurt.

Inhoud

Lead definitie

We hebben veel controles op onze aanvragen voordat we een aanvraag uiteindelijk doorsturen als lead, lees hier meer over deze controles. Daarnaast geven we al onze klanten de mogelijkheid zelf te definiƫren wat een lead is door aanvullende criteria op te nemen als filtering, lees hier meer over criteria.

Toch kan het zijn dat een lead onze controles doorkomt en in gesprek met u een ander verhaal geeft dan bij ons. De basis van onze service is de overeenkomst die we gesloten hebben en waarbinnen de definitie van een lead staat voor uw organisatie. Gaandeweg kunnen we gezamenlijk aanvullende afspraken hebben gemaakt, indien deze door ons per e-mail bevestigd zijn kunnen deze als aanvulling gelden op de overeenkomst.

Route van creditering

Hierbij een kort overzicht, van de route die we voorstellen om uw verzoek tot creditering te kunnen honoreren.

  1. Controleer uw reden voor creditering met de op deze pagina omschreven voorwaarden.
  2. Komt de lead in aanmerking voor creditering, mail de gegevens van de lead aan uw account manager.
  3. Zodra we de retournering verwerkt hebben, ontvangt u van ons een e-mail.
  4. U ontvangt een creditfactuur of een verrekening met de eerstvolgende maandfactuur.
  5. U vernietigt de gegevens van de lead en benadert hem niet meer.

Wel lead maar hij past toch niet goed bij u

Als u gaandeweg besluit dat lead die we leveren toch niet geheel passen bij uw organisatie, kunt u een aanvullende criteria opgeven. Vanaf het moment dat u besluit deze nieuwe criteria bij te kopen kunnen we besluiten de laatste lead die u tot de keuze heeft geleid om criteria bij te kopen crediteren. Het is aan uw account manager om hierover een beslissing te nemen.

Indien u de lead niet vindt passen maar ook geen aanvullende criteria wenst om in de toekomst verkeerde matches te voorkomen, crediteren we deze lead niet.

Retour na 30 dagen

We nemen geen retouren in behandeling wanneer deze langer dan 30 dagen geleden geleverd is.

Lead is reeds bekend

We matchen op basis van de gegevens binnen uw contract, lead die reeds met u bekend zijn en nogmaals uw bedrijfsgegevens van ons ontvangen krijgen dus een bevestiging van hun keuze. Hiermee helpen we uw organisatie dus bij het selectietraject. Deze leads crediteren we niet.

Beslissingtermijn veranderd of project gestopt/veranderd

De lead geeft aan na de levering van het selectiepakket dat het project een andere tijdslijn heeft, dan eerder doorgegeven op onze formulieren of tijdens onze gesprekken, of het project is gestopt of zo veranderd dat uw oplossing niet meer past. Dit is geen reden tot creditering.

Fout tijdens matching

Tijdens de samenstelling van de leverancierslijst die past bij de lead hebben we u onterecht voorgesteld op basis van de afgesproken gegevens. Dit is een valide reden om uw lead te crediteren. Stuur ons binnen 5 dagen een e-mail met de lead gegevens en vertel waarom deze gecrediteerd moet worden, we antwoorden binnen enkele werkdagen met een retourbevestiging. De lead verschijnt niet op uw maandafrekening of u ontvangt een creditnota hiervoor.

Dubbele aanvragen

Heeft het bedrijf eerder een aanvraag gedaan, een collega of mogelijk dezelfde persoon, en u heeft reeds betaald voor deze lead. Dan is er aan onze kant een fout gemaakt tijdens de matching en kunt u deze lead crediteren.

Keuze is gemaakt binnen vijf werkdagen

De lead geeft binnen vijf werkdagen, na verzending van de gegevens van de lead aan u, dat de keuze is gemaakt voor een andere leverancier. We ontvangen deze gegevens graag van u. Wij benaderen de lead om na te vragen voor wie gekozen is. Indien blijkt dat voor een leverancier buiten het selectiepakket is gebeurd, dan crediteren we de lead.

Lead kan/wil u niet te woord staan

Indien de lead u niet te woord wil/kan staan is dat geen reden voor creditering. De lead heeft op drie momenten aan ons doorgegeven dat hij akkoord is voor contact met leveranciers. Ook spreken we bijna alles lead persoonlijk, wat blijkt uit het door u ontvangen interview. Het kan zijn dat u hem echter niet te spreken krijgt, wat geen reden voor creditering kan zijn, maar enkel een signaal aan een zeer onzakelijke manier van communicatie aan de kant van de lead.